Operacije na območju LAS

LAS Raznolikost podeželja vključuje območje občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. Sofinanciranje operacij poteka s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

PODUKREP 19.2 – EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA

_________________________________________________________________

PODUKREP 19.2 – EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ


PODUKREP 19.3 – SODELOVANJE LAS

Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine

Čebela BERE med!

Eko gajbico, prosim!

Ko zadišijo zeli…