Ureditev otroških igrišč

Akronim: Otroška igrišča v Štorah
Partnerji: Občina Štore, Krajevna skupnost Svetina, Športno kulturno društvo Rudar Pečovje
Obdobje izvajanja: marec 2018 – november 2018
Skupna vrednost operacije: 70.955,36 EUR
Vrednost sofinanciranja EKSRP: 40.228,60 EUR

Povzetek operacije:

Namen operacije je bila ureditev rekreacijske infrastrukture – otroških igrišč na sedmih lokacijah (Lipa, Pečovje, Kompole, Straža, Svetina, pri Domu na Svetini in v spodnjih Štorah). Z operacijo so partnerji želeli doseči medgeneracijsko druženje ter vključenost ranljivih skupin v družbo.

Naložba je zajemala ureditev talne podlage, nakup otroških igral, varovalnih podlag zanje in pripadajoče urbane opreme (klopi, koški za smeti). Stroške naložbe so si razdelili vsi sodelujoči partnerji, v sklopu operacije so bile nabavljene promocijske majčke ter natisnjeni brošura in zloženka.
Promocijski materiali omogočajo večjo prepoznavnost občine, ponudbe športno rekreacijskih dejavnosti, pohodništva, kolesarstva, prepoznavnosti naravnih danosti in kulturne dediščine. Občina je izvedla dva dogodka na temo promocije projekta in projektnih aktivnosti. Prvi dogodek je bil meseca maja 2018 (Občinski bazar »Gibanje za vse«) ter drugi v mesecu septembru ob prazniku KS Svetina. Prav tako sta dogodek organizirala KS Svetina (odprtje igrišča v Straži) in ŠKD Rudar Pečovje (odprtje igrišča na Lipi).

Pomemben del operacije je bilo tudi prostovoljno delo, ki so ga v okviru prispevka v naravi opravili člani Športno kulturnega društva Rudar Pečovje. Aktivno so sodelovali pri skoraj vseh projektnih aktivnostih v smislu opravljanja fizičnega (urejanje in vzdrževanje površin, čiščenje, pomoč pri organizaciji dogodkov …) in administrativnega dela (sodelovanje in pomoč pri pripravi promocijskih gradiv, pomoč pri organizaciji dogodkov, vabil in drugega gradiva …).

Avtor fotografij je Matjaž Jambriško.