Nastanek LAS

Lokalna akcijska skupina (LAS) Raznolikost podeželja, ki zajema območje občin Celje, Laško, Štore in Vojnik, je bila ustanovljena 6. 10. 2015 s podpisom Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS na ustanovni Skupščini v Celjskem domu.

 

Namen ustanovitve LAS je priprava Strategije lokalnega razvoja (SLR) območja, ki bo podlaga za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo projektov na območju. V skladu s številom prebivalcev, površino občin in številom urbanih središč bodo LAS dodeljena sredstva za animacijo območja in izvedbo projektov. SLR je bila oddana v potrditev na Koordinacijski odbor CLLD (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) 30. 10. 2015, potrditev strategije pa se pričakuje v aprilu 2016.

SLR predvideva črpanje približno 1,4 mio EUR nepovratnih sredstev (sredstva EU in Republike Slovenije) do leta 2023. Sredstva se bodo porabila za animacijo in izvajanje projektov na območju LAS. V SLR je predvidenih 6 ukrepov, s katerimi želimo izboljšati stanje na področju delovnih mest, razvoja osnovnih storitev, varstva okolja in ohranjanja narave ter večje vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnih pozivov (prvi poziv LAS načrtuje za mesec maj 2016), na katere se bodo lahko prijavili nosilci in partnerji s skupnimi projektnimi idejami.

V LAS je trenutno vključenih 57 članov: občine, javni zavodi, podjetja, zadruga, društva in posamezniki. Članstvo v LAS je odprto za vse prebivalce in pravne osebe z območja omenjenih občin, zato vabimo vse, ki vas zanima aktivno sodelovanje, da se priključite delovanju LAS. Prijavnica je dostopna na spletni strani LAS.

Delovanje LAS v skladu z letnimi načrti aktivnosti sofinancirajo tudi vse 4 občine, ki na tak način spodbujajo razvoj podeželja. Poleg projektov na območju LAS načrtujemo tudi izvedbo projektov sodelovanja, v katerih bodo potekale aktivnosti, povezane z drugimi območji v Sloveniji ali EU