Varujmo in zboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev

Akronim: Opraševalci
Partnerji: Občina Laško, Čebelarsko društvo Laško, Thermana d.d., Šola za hortikulutro in vizualne umetnosti Celje, STIK Laško.

Obdobje izvajanja: marca 2018 – novembra 2019

Skupna vrednost projekta: 44.501,43 EUR
Vrednost sofinanciranja EKSRP: 33.046,88  EUR

Povzetek operacije:

Občina Laško je v operaciji poskrbela za nakup opreme za čebelarski center ter nakup tehnične opreme za predstavitev vsebin v čebelarskem centru. Pripravljene in natisnjene so bile tudi tiskovine na temo opraševalcev.

Čebelarsko društvo Laško je kupilo opremo za izvedbo delavnic, razstavne eksponate, opazovalni panj, material za izdelavo bivališč za opraševalce, rekonstrukcijo parka pri čebelarskem centru in izvedlo okroglo mizo ter tiskovno konferenco.

Thermana d. d. je kot partnerica v projektu naročila izdelavo koncepta informativnih tablic na temo opraševalcev in jih namestila v zdraviliškem parku.

STIK Laško je v okviru operacije izvedel izobraževanje turističnih vodnikov, predavanja in delavnice o opraševalcih ter pripravil gradiva ter promocijski material.

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je sodelovala pri organizaciji okrogle mize, rekonstrukciji parka ter izvedla delavnico za otroke.