Operacijo Trajnostna mobilnost na urbanih območjih LAS izvaja Združenje šoferjev in avtomehanikov Celje. Aktivnosti bodo predvidoma zaključena do 30. 9. 2019.