Ureditev skakalnic Šmartinsko jezero

Akronim: Skok v jezero

Upravičenec: Mestna občina Celje

Obdobje izvajanja: januar 2018 – avgust 2019

Skupna vrednost operacije: 150.863,57 EUR

Vrednost sofinanciranja EKSRP: 103.477,87  EUR

Povzetek operacije:

Na Mestni občini Celje si že vrsto let prizadevajo za oživitev Šmartinskega jezera. Območje, ki sicer privablja vsako leto več obiskovalcev, ima velik potencial za razvoj športno rekreacijskih, turističnih, kmetijskih, študijskih in izobraževalnih dejavnosti, hkrati pa predstavlja dobro podporno okolje za razvoj počitniških programov za otroke, raznih taborov ter drugih dejavnosti, ki so povezani z okoljem in podeželjem. Območje ob pregradi se v viziji razvoja Šmartinskega jezera opredeljuje kot doživljajski  oziroma »event« center, v katerem so med drugim predvideni športno – rekreacijski objekti, ki bodo hkrati z delno zgrajeno peš potjo, vključeno učno-izobraževalno vsebino, obstoječo gostinsko ponudbo in otroškim igriščem pomembno prispevali k dolgoročnemu razvoju Šmartinskega jezera.

V okviru operacije so bile urejene skakalnice za skoke v vodo ob Šmartinskem jezeru ter servisni objekt z ureditvijo okolice. Izvedene so bile fotografske delavnice za ranljive skupine ne območju LAS ter pripravljena razstava fotografij. Projekt bo prispeval k večjemu število obiskovalcev Šmartinskega jezera, pestrejši športno-rekreacijski ponudbi, oživitvi podeželskega zaledja in med drugim tudi k večji prepoznavnosti regije.

Avtor fotografij je Matjaž Jambriško.