Kreativna predelava zelišč

Akronim operacije: Zeliščarne
Partnerji v operaciji: Plahtica d. o. o., Ines Drame s. p., Alenka Zapušek s. p., Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
Obdobje izvajanja: april 2021 – oktober 2021
Celotna vrednost projekta: 30.343,59 EUR
Vrednost sofinanciranja EKSRP: 21.576,89 EUR

Povzetek operacije:

Zaključena operacija prispeva k vzpostavitvi različnih doživetij kreativne predelave zelišč, katere namen je pospešiti razvoj zeliščarstva na območju LAS, pozitivno vplivati na naravno okolje območja ter preventivno vplivati na zdravje prebivalcev LAS in ciljnih skupin v operaciji.

S projektom so bile izvedene naslednje aktivnosti:
 nabava in postavitev zeliščnega inkubatorja v izvedbi mobilnega kontejnerja ter nabava in postavitev kondenzacijske sušilnice za zelišča;
 nabava in postavitev ograje z električnim pastirjem in štirimi vrati;
 izgradnja prizorišča na prostem z vgradnjo kuhališča, krušne peči in kamnitega ognjišča na prostem, kompostnega stranišča;
 nabava mobilnega modularnega destilatorja za zelišča;
 razvoj rezervacijskega sistema za doživetja predelave zelišč in ostalih doživetij destinacije območja LAS na spletni strani www.lasko.info in spletni strani www.herbs.si;
 razvoj, načrtovanje in izvedba delavnic prikazov predelave zelišč za ranljive skupine in oblikovanje nove ponudbe doživetij kreativne predelave zelišč za izobraževalne in turistične namene, povezane v skupno doživljajsko zgodbo.

Rezervacijski sistem za doživetja predelave zelišč in ostalih doživetij destinacije LAS Raznolikost podeželja bo dolgoročno prispeval k povečanju kakovosti življenja na podeželju. Omogočal bo dolgoročno poslovno uspešnost zeliščnih kmetij in drugih ponudnikov tovrstnih doživetij na območju LAS (pomeni možnost naknadnega vključevanja ponudnikov v sistem, načrtovanje obiskov kmetij, ki se nahajajo na odročnih lokacijah ipd.). Vzpostavljeni rezervacijski sistem predstavlja inovativno prakso združevanja ponudbe v napreden sistem dostopanja do doživetij in omogoča nudenje enotne ponudbe, ki se sicer nahaja na različnih spletnih straneh oziroma portalih.