Doza narave v malhi zabave

Akronim: Narava in zabava
Partnerji v operaciji: Mestna občina Celje
Obdobje izvajanja: 2020-2022
Celotna vrednost projekta: 58.658,94 EUR
Vrednost sofinanciranja EKSRP: 40.758,44 EUR

Povzetek operacije:

Predmet operacije je na območju ob pregradi Šmartinskega jezera celovito urediti prostor za igro, rekreacijo in zabavo. Ob že obstoječemu igrišču za majhne otroke bo Mestna občina Celje nadaljevala s postavitvijo igrišča tudi za večje otroke. V okviru projekta je načrtovana ureditev novega igrišča s petimi igrali za večje otroke, ki se bodo lahko zabavali na dvojni 30 metrov dolgi jeklenici, toboganu, plezalni steni in dveh trampolinih. Projekt bo mladim omogočil zabavo na igralih, odraslim pa počitek in druženje na treh lesenih platojih z mizami in stoli. Na platojih bo mogoče ob posebnih priložnostih postaviti tudi manjše šotore. Ob igrišču bo Mestna občina Celje uredila krožno učno pot Narava je zdrava. Stebri bodo služili tudi za privezovanje visečih mrež, sicer pa bo ta prostor primeren za manjše prireditve, kulinarične dogodke in mini tržnice.

V okviru projekta bo občina uredila tudi nove izobraževalne table o ribjem življenju v jezeru ter pticah na tem območju. Nove bodo tudi usmerjevale table ter oznake parkirišč. Drevesno deblo ob pregradi bo opremljeno s QR-kodo, s pomočjo katere bodo lahko obiskovalci dostopali do vseh pomembnih informacij o Šmartinskem jezeru.

Poleg vzpostavitve nove infrastrukture se bo v okviru projekta obnovil tudi kompleten sistem obvestilnih tabel, kažipotov in izobraževalnih tabel na obstoječih poteh in prireditvenem prostoru okoli jezera. Revidiralo se bo besedilo ekosistemske poti skupaj s slikovnim materialom o življenju v jezeru in okoli njega, hkrati pa se bo uporabil nov logotip za Šmartinsko jezero.

S projektom Doza narave v malhi zabave namerava Mestna občina Celje dopolniti obstoječo turistično infrastrukturo ob jezeru. Izvedene aktivnosti operacije bodo pripomogle k raznovrstnosti turistične ponudbe Šmartinskega jezera, ob hkratnem izobraževanju o posebnostih vplivanja narave na človeka, ekosistemski občutljivosti in njenem pomenu ter o vplivu aktivnega preživljanja prostega časa v naravi na kvaliteto življenja.