Podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje operacij sodelovanja LAS

Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine

LAS Raznolikost podeželja je v prvi fazi operacije, ki se je izvajala v letu 2018, izvedel naslednje aktivnosti:

  • dve izobraževanji o zeliščih;
  • vzpostavitev spletne strani herbalslovenia.si;
  • promocijska zeliščarska prireditev in promocijska besedila za spletno stran;
  • pripravljeni so bili trije turistični programi;
  • zeliščarske zgodbe;
  • fotografiranje na temo zelišč.