zgodovina nastanka društva

Zgodovina nastanka lokalne akcijske skupine

V obdobju uvajalne faze Razvojnega programa podeželja je bilo izvedenih 10 delavnic in strokovna ekskurzija z ogledi primerov dobrih praks na območju Zgornje Savinjske doline, ki se jih je skupaj udeležilo skoraj 400 udeležencev oziroma kar 40 v povprečju. Sklop štirih delavnic pa je predstavljal "Malo šolo podjetništva na podeželju". Na vseh se je med udeleženci vzpostavljala zavest pripadnosti skupnemu, potrebi po sodelovanju, ki se je nato odrazila v zaključni prireditvi, ki je bila organizirana kot predstavitev zaključkov uvajalne faze RPP širši javnosti.

Prireditev je bila organizirana v mestu Celje kot središču območja, ki ga pokriva LAS, predstavila so se številna društva in 20 kmetij, uspešnost prireditve in pozitiven odziv obiskovalcev so imeli za posledico sklep Programskega odbora, da postane prireditve tradicionalna. Na prireditvi smo predstavili tudi skupen Katalog ponudnikov pridelkov, izdelkov in storitev s kmetij območja LAS in ga delil obiskovalcem. V obdobju 2005-2006 smo dopolnili RPP na podlagi šestih delavnic, od katerih smo dve izvedli s sosednjim območjem (Spodnja Savinjska dolina), saj smo nekaj časa razmišljali o združitvi območij, a se je izkazalo, da bi na območju desetih občin težko usklajevali želje in potrebe, zato smo se odločili, da bomo sodelovali na tistih projektih, ki bodo imeli za obe območji skupen pomen. Od vseh delavnic sta bili najbolj obiskani prav ekskurziji. Obe smo organizirali v Avstrijo. Obiskali smo dve območji LAS in si gledali Leader projekte, imeli smo tudi predstavitev izvajanja Leader na območju avstrijske Štajerske.

Aprila 2005 smo prvič poskusili ustanoviti interesno združenje za skupno trženje in promocijo ponudnikov pridelkov, izdelkov in storitev. Žal pobuda takrat še ni naletela na plodna tla in smo idejo začasno opustili. Ves čas smo nadaljevali z aktivnostmi in z vztrajnim delom (delavnice, individualni pogovori, objave v medijih, poziv na spletnih straneh vseh štirih občin). Na podlagi tega smo jeseni 2006 zbrali 23 podpisnikov Pisma o nameri za sodelovanje pri vzpostavitvi in zagotavljanju pogojev za delovanje interesne skupine partnerjev pod nazivom LAS "Raznolikost podeželja" (4 občine, 3 javni zavodi, 3 podjetja, 10 društev in 3 posamezniki).

S podpisniki in potencialnimi partnerji smo januarja izvedli delavnico, na kateri smo predstavili pomen LAS in Leader in imenovali iniciativni odbor za ustanovitev društva. Izvedli smo tudi dvodnevno delavnico z naslovom "Kako pripraviti dobre projekte?" za partnerje in ostale zainteresirane, s katero smo želeli prispevati k pripravi kakovostnih projektov na območju. Izvedli smo tudi dve delavnici za pripravo LRS, na katerih so sodelovali predstavniki lokalnih skupnosti, posamezniki in predstavniki društev z območja. Delo je v celotnem obdobju vodil Programski odbor, ki je imel skupno 22. sej.