Aktualno / novice » Ustanovitev LAS

Ustanovitev LAS

S podpisom Pogodbe o ustanovitvi in delovanju lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja je bil 6.10.2015 ustanovljen LAS Raznolikost podeželja.

Dne 6.10.2015 ob 15.30 uri je v prostorih Celjskega doma, Krekov trg 3, 3000 Celje, potekala ustanovna Skupščina Lokalne akcijske skupine (LAS) Raznolikost podeželja.

55 partnerjev (občine, zavodi, izobraževlane ustanove, podjetja, društva, kmetije, posamezniki) je s podpisom Pogodbe o ustanovitvi LAS vzpotavilo partnerstvo, ki bo na podlagi Strategije lokalnega razvoja (SLR) območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik skrbelo za tranparentno porabo sredstev za razvoj podeželja in manjših urbanih območij do leta 2023. SLR bo v potrditev na MKGP oddana 30.10.2015, potrditev se pričakuje v začetku leta 2016, ko bo možna tudi objava javnega poziva za izbor projektov za izvajanje na območju LAS.

Pristop k partnerstvu je možen kadarkoli z izpolnitvijo pristopne izjave.

Več informacij sledi.