Upravljalec LAS

Upravljanje LAS Društvo "Raznolikost podeželja" v skladu s pogodbo izvaja Kmetijsko gozdarski zavod Celje.