Šmartinsko jezero - atraktivna turistična destinacija na podeželju

Šmartinsko jezero - atraktivna turistična destinacija na podeželju

Projekt izvaja Zavod Celeia Celje v sodelovanju s partnerjema, občino Vojnik in občino Štore.