Predstavitev LAS

 

Lokalna akcijska skupina (LAS) povezuje podeželsko območje Mestne občine Celje in občin Laško, Štore ter Vojnik. Organizacijsko LAS deluje kot društvo. Člani LAS so občine, javni zavodi, društva, gospodarske družbe, kmetije, obrtniki in fizične osebe z območja.
 
Društvo »Raznolikost podeželja« je ena izmed 33 lokalnih akcijskih skupin na območju Slovenije, ki s pomočjo pristopa »od spodaj navzgor« združuje prebivalce območja in omogoča razvoj območja s pomočjo LEADER programa. V projektih, ki so sofinancirani z LEADER sredstvi, nastajajo učne in ogledne poti, blagovna znamka in organizirano trženje, povezovanje kmetij, prostori za društveno dejavnost, turistični produkti na osnovi znamenitosti območja, …