Aktualno / novice » Poziv novi LAS

Poziv novi LAS

Spoštovani prebivalci območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik!

Društvo "Raznolikost podeželja" je pričelo s pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR) območja za obdobje Programa razvoja podeželja 2014 - 2020. Aktivnosti  so namenjene vsem prebilvacem območja (posameznikom, podjetnikom, podjejem, javnim zavodom, kmetijam, ...). V oktobru 2015 bo na ministrstvi za kmetijstvo in infratrukturo oddana strategija območja, ki bo po potrditvi omogočila črpanje nepovratnih sredstev v obliki projektov v skupni višini približno 1,3 mio EUR. Podprte bodo vsebine, ki bodo v postopku priprave SLR označene kot bistvene za razvoj območja.

Vabimo vas, da si ogledate spodnje vsebine, ki so povezane s pripravo SLR.


Javni poziv in Izjavo za vstop v lokalno akcijsko skupino (LAS) območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik, ki bo oblikovana kot lokalno pogodbeno partnerstvo z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja. Vstop v partnerstvo bo mogoč kadarkoli, vse tiste, ki pa boste izpolnjene izjave posredovali na društvo »Raznolikost podeželja« do 31.8.2015, bomo povabili k sodelovanju že v postopku ustanovitve LAS, ki bo predvidoma v septembru 2015. Za vse, ki boste izrazili interes po sodelovanju, bo v začetku septembra organiziran sestanek, na katerem se bodo pripravila izhodišča za delovanje LAS (predlogi za: organe LAS (predsednik, upravni odbor, nadzorni odbor, komisja za ocenjevanje projektov), pravila delovanja LAS, izbor vodilnega partnerja, ...). Sledila bo izvedba ustanovne skupščine, kjer bo podpisano pogodbeno partnerstvo in predstavljen osnutek SLR. Po oddaji SLR v potrditev bo v predvidenem roku 4 mesecev SLR potrjena, kar bo omogočilo LAS, da z javnim pozivom razpiše sredstva za projekte v skladu s prioritetami SLR. O vseh morebitnih dolžnostih in obveznostih članov LAS bo dogovorjeno v okviru setanka in odločeno na skupščini.

 
 
-       Vabilo na animacijske delavnice, ki jih organizira Društvo »Raznolikost podeželja« skupaj z omenjenimi občinami, s katerimi želimo spodbuditi čim več prebivalcev območja k aktivnemu sodelovanju pri pripravi Strategije lokalnega razvoja (SLR) za programsko obdobje 2014-2020. Strategija (SLR) bo podlaga za črpanje nepovratnih sredstev za izvedbo projektov, zato je pomembno, da se vsi tisti, ki imate ideje in iščete možnosti za sodelovanje pri odpravi »težav« na območju, aktivno vključite v pripravo SLR in s svojimi predlogi na delavnicah pripomorete k temu, da bodo v SLR zares vključene vsebine, pomembne za razvoj območja. Delavnice bodo potekale 14. 7. (Laško), 15. 7. (Štore), 16. 7. (Celje) in 22.7. 2015 (Vojnik) z začetkom ob 17.00 uri. Prosimo za prijave udeležencev po e-pošti ali telefonu vsaj 1 dan pred terminom delavnice. Vabilo je namenjeno vsem prebivalcem območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik, poslovnim subjektom, javnim ustanovam ipd. zato vas prosimo, da ga posredujete še komu, za katerega menite, da bi ga delavnice nemara utegnile zanimati.
Po Povezava:  Vabilo na delavnice.
 
-       Javni poziv k oddaji projektnih predlogov in obrazec Projektni predlog, na katerem lahko do 24. 7. 2015 posredujete vaše zamisli za izvedbo projektov.
  

Vabljeni k sodelovanju!