LIN 2008

Prestavitev izvedenih projektov iz LIN 2008.

Potrjeni projekti za leto 2008
Ime projekta
nosilec
Skupna vrednost projekta
LEADER sredstva
Kraške jame na območju občin
Celje ,Laško, Štore in Vojnik
Koroško Šaleški jamarski klub
"Speleos siga" Velenje
23.840,71
12.027,66
Razvoj ponudbe učnih in oglednih
vsebin na podeželju
KGZS - Zavod Celje
35.189,89
15.071,58
Revitalizacija kulturne dediščine
Zavod Porta B
25.257,08
26.700,00
Spoznajmo čebelarsko dediščino
Čebelarsko društvo Laško
42.317,28
38.700,00