Aktualno / novice » LAS Raznolikost podeželja

LAS Raznolikost podeželja

Spoštovani!

V pričakovanju vzpostavitve nove spletne strani LAS Raznolikost podeželja vam na kratko predstavljamo izvedene aktivnosti. V kolikor vas zanimajo informacije odelovanju LAS, se lahko obrnete na vodilnega partnerja LAS, kjer vam bomo z veseljem pomagali.

Kontaktni podatki LAS Raznolikost podeželja:

e - pošta: info[a]raznolikost-podezelja.si

telefon: 03 425 64 66

GSM: 051 642 855

Kontaktna oseba: Primož Kroflič

Vabimo vas k udeležbi na delavnicah, namenjenih spodbujanju razvoja območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik z iskanjem razvojnih idej, ki sledijo ciljem Strategije lokalnega razvoja LAS in je za njihovo uresničevanje možno črpanje EU sredstev. Na osnovi vaših predprijav smo uskladili vsebine in termine delavnic tako, kot so predstavljeni v nadaljevanju.

Vse delavnice bodo ob 16.00 uri na lokaciji RCERO Celje, Bukovžlak 30, 3221 Teharje in bodo trajale približno 2 uri.
 
 
Zeliščna dediščina in Prepoznavanje ter vključevanje vsebin dostopnega turizma v projektne ideje:
sreda, 2. marec 2016
Boris Kante, Zavod Gost na planoti so.p.;  Dominika Koritnik Trepel in Zavod Dostop
Predstavitev načinov organiziranosti ponudnikov, predstavitev izvedenih projektov, aktivnosti na področju zeliščarstva in možnosti sodelovanja v novi finančni perspektivi. Predstavitev potenciala razvoja območja na podlagi prednosti in priložnosti, ki jih prinaša naziv EDEN (Evropska destinacija odličnosti), predstavitev ciljnih skupin turistov, preseganje stereotipov v širši javnosti o osebah s posebnimi potrebami in predstavitev priložnosti za potencialne prijavitelje projektov.
 
Razvoj gastronomskega turizma: sreda, 9. marec 2016
dr. Janez Bogataj
Predstavitev pomena razvoja gastronomskega turizma za konkurenčnost celotne destinacije LAS ter postopkov priprave gastronomske piramide kot temeljnega dokumenta za oblikovanje ponudbe. Možnosti povezovanja pridelovalcev lokalnih živil in ponudnikov jedi in predstavitev oblik trženja gastronomije ter gastronomskih izdelkov ter storitev.
 
Podjetništvo in inovacije: sreda, 16. marec 2016
Saša Lavrič, Inkubator Savinjske regije
Predstavitev možnosti razvoja podjetništva in vključitev inovacij v projekte (primeri dobrih praks). Svetovanje udeležencem in povezovanje pri razvoju idej za izvedbo projektov na področju ustvarjanja delovnih mest in inovacij.
 
Nalrtujemo tudi izvedbo dodatne delavnice na temo varstva naravne in kulturne dediščine, ki bo predvidoma v sredo, 23. marca 2016 ob 16.00 uri na isti lokaciji. Več informacij sledi.
 
 
Delavnice bodo za udeležence brezplačne. Udeležite se jih lahko vsi, ki vas navedena tematika zanima (prebivalci območja, obrtniki, kmetovalci, zeliščarji, čebelarji, gostinci, predstavniki turističnih kmetij, zavodov, podjetij, občin, zadrug, društev …).
 
Vabimo vas k prijavi po e-pošti na naslov: info@raznolikost-podezelja.si ali na GSM 051 642 855, in sicer najkasneje 1 dan  pred delavnico, ki se je nameravate udeležiti. Vse dodatne informacije lahko prejmete po telefonu 03/425 64 66 ali GSM 051 642 855 (Primož Kroflič).