Ohranjanje vernakularne arhitekture z oživitvijo kozolca Laška vas - Pečovje

Ohranjanje vernakularne arhitekture z oživitvijo kozolca Laška vas - Pečovje

 

Projekt izvaja občina Štore skupaj z 8 partnerji z območja LAS.

 

Spletna stran projekta: 

http://www.store.si/kozolec/