Predstavitev ponudbe območja

Predstavitev ponudbe območja

Projekt izvaja LAS Društvo "Raznolikost podeželja" skupaj s partnerjem KGZS - Zavod Celje. Cilj projekta je predstavitev celotne ponudbe podeželja na območju LAS v natisnjenem katalogu. Tako bodo potrošniki lahko v katalogu priročnega formata pridobili informacije o ponudbi kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij, izdelkov domače in umetnostne obrti, prireditvah, učnih poteh, turističnih kmetijah, ...