Društvo "Raznolikost podeželja"

Društvo »Raznolikost podeželja« deluje na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. Združuje strokovne in razvojne institucije, občine, predstavniki civilne družbe (društev, združenj, interesnih skupin) in ekonomskega sektorja. Od leta 2008 interesno združuje člane in za območje predstavlja Lokalno akcijsko skupino (LAS) ter omogoča črpanje sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – programa LEADER. Podeželsko območje občin Celje, Laško, Štore in Vojnik obsega 373,1 km2. Območje ima 73.696 prebivalcev, podeželski del (brez mesta Celje) pa 35.862 prebivalcev.